Гуадалькасин - Херес

1-й тайм
0 - 0
2-й тайм
1 - 1