Ардаггер - Вайдхофен-ан-дер-Тайя

1-й тайм
0 - 0
2-й тайм
4 - 1